กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน117,649.67144,832.00-23.1 %0.05,851.81870.5185.1 %5.0
รวม 117,650 144,832 -23.10 % 5,852 871 85.12 %