กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง507,060.44536,798.00-5.9 %0.016,254.2316,463.00-1.3 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,907.1628,071.00-88.3 %0.04,310.474,632.20-7.5 %0.0
รวม 521,968 564,869 -8.22 % 20,565 21,095 -2.58 %