กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,907.160.000.0 %0.04,310.470.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %