กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท282,040.97253,414.0010.1 %5.09,141.064,019.7156.0 %5.0
รวม 282,041 253,414 10.15 % 9,141 4,020 56.03 %