กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์344,587.91304,666.0011.6 %5.06,345.821,102.9082.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย280,956.72282,000.00-0.4 %0.01,206.50185.4884.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,942.332,145.0078.4 %5.032.9723.7528.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย313,378.59261,000.0016.7 %5.01,679.692,473.06-47.2 %0.0
สำนักข่าว17,810.7671,000.00-298.6 %0.05,594.531,703.1069.6 %5.0
รวม 966,676 920,811 4.74 % 14,860 5,488 63.07 %