กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ206,829.80187,806.809.2 %4.57,024.315,579.0520.6 %5.0
รวม 206,830 187,807 9.20 % 7,024 5,579 20.58 %