กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 347,671.72191,701.0044.9 %5.013,433.9812,325.378.3 %4.0
รวม 347,672 191,701 44.86 % 13,434 12,325 8.25 %