กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 118,312.19128,155.00-8.3 %0.06,005.022,190.4463.5 %5.0
รวม 118,312 128,155 -8.32 % 6,005 2,190 63.52 %