กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 134,415.70131,725.002.0 %1.06,133.21682.8188.9 %5.0
รวม 134,416 131,725 2.00 % 6,133 683 88.87 %