กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 398,352.03274,553.0031.1 %5.05,551.651,084.9180.5 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,712.88802.0053.2 %5.067.9949.8726.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,749.40283.0083.8 %5.053.7232.6939.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,752.10828.0052.7 %5.082.9354.1434.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,759.49360.0079.5 %5.093.9121.2877.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,902.48840.0071.1 %5.065.9598.38-49.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,592.51262.0083.5 %5.062.1279.05-27.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,765.31636.0064.0 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,270.081,010.0020.5 %5.024.301.0095.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,672.731.0099.9 %5.022.3220.488.2 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,765.31815.0053.8 %5.021.7630.00-37.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,843.895,825.30-104.8 %0.052.88112.16-112.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,284.80401.0087.8 %5.068.0669.05-1.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,722.17745.0056.7 %5.050.0967.67-35.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,975.63848.0057.1 %5.067.97100.14-47.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,707.05334.0080.4 %5.034.6355.87-61.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,728.90256.2385.2 %5.038.4565.99-71.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,798.03251.0086.0 %5.051.5482.65-60.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,664.62429.0074.2 %5.043.2746.40-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,698.481,247.0026.6 %5.053.7962.20-15.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,517.351.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,842.793,884.00-36.6 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,114.501,348.0036.2 %5.053.0863.98-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,658.98764.0053.9 %5.055.7682.50-48.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,667.321,092.0034.5 %5.069.2865.435.6 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,240.11687.0069.3 %5.058.2168.15-17.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,619.381.0099.9 %5.058.6463.60-8.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,232.22176.0085.7 %5.041.8075.43-80.5 %0.0
รวม 449,611 298,680 33.57 % 7,010 2,629 62.50 %