สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ150,487.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,377.62591.0092.0 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 7,378 591 91.99 %