สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน108,775.0247,647.0556.2 %5.05,223.35327.1893.7 %5.0
รวม 108,775 47,647 56.20 % 5,223 327 93.74 %