กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ97,565.9932,730.0066.5 %5.05,270.25651.1587.6 %5.0
รวม 97,566 32,730 66.45 % 5,270 651 87.64 %