กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน101,549.1328,062.0072.4 %5.05,451.602,080.7961.8 %5.0
รวม 101,549 28,062 72.37 % 5,452 2,081 61.83 %