สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน123,533.2863,000.0049.0 %5.05,561.03901.7183.8 %5.0
รวม 123,533 63,000 49.00 % 5,561 902 83.79 %