สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์189,222.56110,296.5741.7 %5.05,511.001,472.5373.3 %5.0
รวม 189,223 110,297 41.71 % 5,511 1,473 73.28 %