กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ223,140.170.000.0 %0.06,705.392,191.0367.3 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,705 2,191 67.32 %