กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ249,442.05214,920.3413.8 %5.06,705.392,191.0367.3 %5.0
รวม 249,442 214,920 13.84 % 6,705 2,191 67.32 %