กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน188,190.59157,495.2516.3 %5.06,849.225,027.1526.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ5,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,480.64ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,276.286,494.0030.0 %5.0803.711,987.52-147.3 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,311.412,905.5912.3 %5.0987.341,855.35-87.9 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ6,583.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ547.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,029.931,424.7053.0 %5.0516.18527.25-2.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,868.981,004.0065.0 %5.0603.60956.65-58.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,458.75588.0076.1 %5.0976.84853.1112.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,761.02771.0072.1 %5.0710.79640.309.9 %4.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,810.461,067.4062.0 %5.0732.661,156.54-57.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,726.02637.0076.6 %5.0719.44702.852.3 %1.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,731.77587.0078.5 %5.0692.32711.21-2.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,813.281,476.0047.5 %5.0842.992,153.03-155.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,515.05201.0094.3 %5.0257.981,424.05-452.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,733.23555.0079.7 %5.0587.111,437.04-144.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลยไม่ครบ384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ447.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบ472.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,073.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,637.94622.0076.4 %5.0395.8457.9585.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา624.64890.00-42.5 %0.0666.761,726.15-158.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,510.70909.0063.8 %5.0193.421,298.50-571.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ588.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ444.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี496.09689.00-38.9 %0.0176.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,681.57821.0069.4 %5.0145.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,974.891,844.5038.0 %5.0745.82748.45-0.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบ946.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ746.70ประเมินไม่ได้0.0
รวม 241,153 180,981 0.00 % 17,282 23,263 0.00 %