กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 148,810.66100,380.6932.5 %5.05,573.541,176.2678.9 %5.0
รวม 148,811 100,381 32.54 % 5,574 1,176 78.90 %