กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ206,957.30229,640.03-11.0 %0.06,549.061,416.3878.4 %5.0
รวม 206,957 229,640 -10.96 % 6,549 1,416 78.37 %