สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย351,432.53228,583.0035.0 %5.012,742.985,944.3253.4 %5.0
รวม 351,433 228,583 34.96 % 12,743 5,944 53.35 %