กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 228,093.59165,593.8327.4 %5.07,011.805,942.8015.2 %5.0
รวม 228,094 165,594 27.40 % 7,012 5,943 15.25 %