กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย175,223.75130,000.0025.8 %5.06,814.823,268.9052.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,537.1810,990.8818.8 %5.02,053.981,924.896.3 %3.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,873.849,568.3519.4 %5.01,551.571,438.187.3 %3.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,139.2317,285.00-70.5 %0.01,565.57645.5058.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,646.207,287.9937.4 %5.01,208.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,961.668,240.7931.1 %5.01,265.27549.4156.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,285.6718,082.00-36.1 %0.01,601.21781.0551.2 %5.0
รวม 247,668 201,455 18.66 % 14,852 8,608 42.04 %