กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,537.1810,990.8818.8 %5.02,053.981,924.896.3 %3.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,873.849,568.3519.4 %5.01,551.571,438.187.3 %3.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,139.230.000.0 %0.01,565.570.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,961.668,240.7931.1 %5.01,265.27549.4156.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 37,373 28,800 0.00 % 4,871 3,912 0.00 %