กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง447,858.03364,266.0018.7 %5.011,092.1015,126.60-36.4 %0.0
รวม 447,858 364,266 18.66 % 11,092 15,127 -36.37 %