กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม107,114.3428,800.0073.1 %5.05,163.94717.9086.1 %5.0
รวม 107,114 28,800 73.11 % 5,164 718 86.10 %