สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม172,643.81164,315.364.8 %2.06,564.691,932.5370.6 %5.0
รวม 172,644 164,315 4.82 % 6,565 1,933 70.56 %