กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 957,039.6368,550.0092.8 %5.06,777.302,169.5768.0 %5.0
รวม 957,040 68,550 92.84 % 6,777 2,170 67.99 %