กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 104,123.5536,964.9364.5 %5.05,589.171,659.9970.3 %5.0
รวม 104,124 36,965 64.50 % 5,589 1,660 70.30 %