กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 290,324.19299,000.00-3.0 %0.09,425.595,249.2344.3 %5.0
รวม 290,324 299,000 -2.99 % 9,426 5,249 44.31 %