กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน0.000.000.0 %0.00.00868.330.0 %0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ89,657.0535,040.0060.9 %5.01,416.231,549.89-9.4 %0.0
รวม 89,657 35,040 0.00 % 1,416 1,550 0.00 %