กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน99,017.7812,000.0087.9 %5.05,282.76868.3383.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ89,657.0535,040.0060.9 %5.01,416.231,549.89-9.4 %0.0
รวม 188,675 47,040 75.07 % 6,699 2,418 63.90 %