กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 151,848.94138,669.008.7 %4.06,452.131,207.5381.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,832.5216,525.0046.4 %5.0573.23940.30-64.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 230,848.69163,600.0029.1 %5.0560.34948.77-69.3 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 133,814.16155,093.00-15.9 %0.02,065.072,196.97-6.4 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง189,882.027,194.0096.2 %5.02,470.121,378.7944.2 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง111,596.7983,628.0025.1 %5.01,837.31486.7373.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม142,938.9842,349.0070.4 %5.02,302.281,280.2544.4 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร137,615.6984,488.0038.6 %5.02,806.463,812.76-35.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี133,412.8174,207.0044.4 %5.01,523.32733.7951.8 %5.0
รวม 1,262,791 765,753 39.36 % 20,590 12,986 36.93 %