กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 660,733.50262,054.0060.3 %5.022,993.048,892.4361.3 %5.0
รวม 660,734 262,054 60.34 % 22,993 8,892 61.33 %