กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 467,744.53262,054.0044.0 %5.08,909.698,892.430.2 %0.5
รวม 467,745 262,054 43.97 % 8,910 8,892 0.19 %