สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,767.4041,814.0420.8 %5.05,864.322,509.1557.2 %5.0
รวม 52,767 41,814 20.76 % 5,864 2,509 57.21 %