สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 164,502.69102,460.0037.7 %5.07,283.825,232.2028.2 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,934.982,672.0045.9 %5.0475.4036.0092.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)19,187.0640,000.00-108.5 %0.06,805.065,052.6325.8 %5.0
รวม 188,625 145,132 23.06 % 14,564 10,321 29.14 %