สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน247,652.98213,541.0013.8 %5.06,089.441,450.5076.2 %5.0
รวม 247,653 213,541 13.77 % 6,089 1,451 76.18 %