กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน277,416.88265,382.004.3 %2.06,236.39323.0094.8 %5.0
รวม 277,417 265,382 4.34 % 6,236 323 94.82 %