กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน258,947.63123,000.0052.5 %5.06,517.793,075.3852.8 %5.0
รวม 258,948 123,000 52.50 % 6,518 3,075 52.82 %