สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม331,469.28266,000.0019.8 %5.05,704.862,603.4154.4 %5.0
รวม 331,469 266,000 19.75 % 5,705 2,603 54.37 %