กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 90,925.4629,120.0068.0 %5.04,954.460.000.0 %0.0
รวม 90,925 29,120 67.97 % 0 0 0.00 %