กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 116,439.0652,930.0054.5 %5.05,117.041,588.0069.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน9,291.351,721.8081.5 %5.0483.15143.5570.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,658.49549.5890.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,792.0010,294.004.6 %2.0435.12297.0031.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,994.697,780.9922.1 %5.0952.3078.8491.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,121.5512,035.0020.4 %5.03,412.8175.1097.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,341.262,689.0079.8 %5.0473.0594.1080.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา20,382.058,260.6859.5 %5.0656.22275.9657.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,350.11989.0088.2 %5.0294.14111.1562.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,448.855,720.0045.3 %5.0582.3791.0984.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,281.8614,795.00-3.6 %0.02,193.83109.2495.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,331.721,341.0083.9 %5.01,159.5354.6395.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,685.023,054.4275.9 %5.0436.0181.1181.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,251.308,550.0024.0 %5.0875.06129.6885.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,479.991,158.7092.0 %5.0938.20151.3283.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,663.371,684.0080.6 %5.01,239.5369.8394.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,990.2520,498.00-2.5 %0.01,328.65368.1872.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,839.331,523.0084.5 %5.0262.9842.8983.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร38,195.9599,533.00-160.6 %0.01,354.0857.0095.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี35,938.009,728.0872.9 %5.0952.28700.5026.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,748.002,953.0069.7 %5.0285.5134.7287.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.62131.4781.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,558.514,852.0049.2 %5.0561.4155.9090.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,394.553,791.2276.9 %5.0647.01123.5080.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,611.16652.0090.1 %5.01,230.1266.5094.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,116.047,308.0039.7 %5.01,987.75123.7393.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,804.003,210.0072.8 %5.0408.0428.5093.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,153.8626,611.00-64.7 %0.02,958.49144.1295.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,477.862,106.0077.8 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,152.302,142.6082.4 %5.0367.08165.3255.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,725.612,590.2961.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์23,847.9710,995.0053.9 %5.02,602.66204.4092.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,530.4714,868.00-28.9 %0.0443.42197.7055.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,092.323,727.3469.2 %5.01,243.31175.6485.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,357.394,835.3153.3 %5.0441.4564.3585.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป16,353.0124,544.00-50.1 %0.028,731.0185.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,759.57593.0093.2 %5.0284.04113.4660.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,384.223,275.7371.2 %5.02,620.24241.2090.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,119.7810,810.1923.4 %5.0800.16310.0061.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,857.542,144.4081.9 %5.0856.22188.0878.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,227.902,036.7475.2 %5.0196.8032.7983.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,051.9230,626.00-177.1 %0.0550.2347.5091.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,257.939,180.00-11.2 %0.01,295.5372.0094.4 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,408.0413,519.20-82.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์8,085.631,597.9380.2 %5.0709.3337.9294.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,379.151,012.0086.3 %5.05,332.8359.6598.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,904.792,348.8466.0 %5.0614.8732.7994.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,471.6851,720.00-165.6 %0.0722.60216.0070.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,894.994,385.1825.6 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,531.626,475.4014.0 %5.01,125.612.8599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,271.221,861.0077.5 %5.0790.69337.4757.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,411.874,507.9946.4 %5.0659.1632.5995.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,514.671,251.1983.4 %5.0305.0410.8996.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,093.091,737.6571.5 %5.09,459.280.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,887.961,548.0046.4 %5.056,554.8465.1799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,029.192,000.0071.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,224.034,534.80-7.4 %0.018,648.81186.7399.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,450.224,453.3540.2 %5.07,921.04215.9497.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง3,154.613,480.00-10.3 %0.017,096.71129.9399.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,202.222,456.0052.8 %5.019,178.55112.3499.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,328.562,080.0037.5 %5.08,694.6092.1598.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,769.801,849.7776.2 %5.0373.9027.5192.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,510.882,462.2929.9 %5.034,556.3940.1999.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,160.735,225.0043.0 %5.01,252.44119.9390.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,979.309,400.00-88.8 %0.023,432.4128.9399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,942.3110,150.82-105.4 %0.0604.7134.1894.3 %5.0
รวม 808,665 578,744 28.43 % 280,820 8,920 96.82 %