กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม263,507.8846,000.0082.5 %5.016,845.171,310.0092.2 %5.0
รวม 263,508 46,000 82.54 % 16,845 1,310 92.22 %