กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ195,473.00367,003.00-87.8 %0.06,696.012,551.7661.9 %5.0
รวม 195,473 367,003 -87.75 % 6,696 2,552 61.89 %