สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ136,180.78180,000.00-32.2 %0.06,126.96682.0888.9 %5.0
รวม 136,181 180,000 -32.18 % 6,127 682 88.87 %