สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี129,670.20109,622.0015.5 %5.05,983.131,208.6479.8 %5.0
รวม 129,670 109,622 15.46 % 5,983 1,209 79.80 %