สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ199,761.02359,066.00-79.7 %0.08,584.52632.6592.6 %5.0
รวม 199,761 359,066 -79.75 % 8,585 633 92.63 %