สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา95,593.2342,000.0056.1 %5.05,229.60554.4589.4 %5.0
รวม 95,593 42,000 56.06 % 5,230 554 89.40 %