สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน277,367.750.000.0 %0.08,822.141,285.7085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร9,833.9121,203.00-115.6 %0.0991.55178.7082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,497.080.000.0 %0.080.810.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 212,021.3915,194.00-26.4 %0.0873.23502.6942.4 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.000.000.0 %0.00.00162.110.0 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.0014,327.000.0 %0.00.00306.320.0 %0.0
รวม 21,855 36,397 0.00 % 10,687 1,967 0.00 %