สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน277,367.75401,877.75-44.9 %0.08,822.141,285.7085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร9,833.9121,203.00-115.6 %0.0991.55178.7082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,497.0832,837.15-212.8 %0.080.81635.05-685.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 212,021.3915,194.00-26.4 %0.0873.23502.6942.4 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ14,993.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ198.14ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ19,894.6814,327.0028.0 %5.0329.87306.327.1 %3.5
รวม 329,615 485,439 -47.27 % 11,098 2,908 73.79 %