สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา159,969.70351,000.00-119.4 %0.06,261.401,942.9469.0 %5.0
รวม 159,970 351,000 -119.42 % 6,261 1,943 68.97 %