สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา196,658.55201,222.00-2.3 %0.03,346.202,688.0119.7 %5.0
รวม 196,659 201,222 -2.32 % 3,346 2,688 19.67 %