สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม335,233.97323,263.003.6 %1.510,510.548,002.1423.9 %5.0
รวม 335,234 323,263 3.57 % 10,511 8,002 23.87 %