กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,554,662.803,264,784.008.2 %4.070,802.060.000.0 %0.0
รวม 3,554,663 3,264,784 8.15 % 0 0 0.00 %